SERVIVE CENTER
服务中心
常见问题
首页 > 服务中心 > 常见问题    PVC-U排水产品出现粘接后渗水甚至脱落现象


来源:       发布时间:2018/12/21 17:15:47     点击率:49


问题分析:1、粘接时表面未擦拭干净,存在尘砂、水渍、油污等; 

 2、粘接时,粘接面存在漏涂虚涂等; 

 3、粘接后,在未完全牢固是对粘接部位进行了移动或施加了外力

COPYRIGHT © 2010-2016 CHUANLU GROUP, ALL RIGHTS RESERVED.     POWR By WWW.MINGTENGNET.COM     蜀ICP备17030393号-1